Ośrodek Rzeczoznawstwa

Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale Krakowskim SEP wykonuje w pełnym zakresie:

 • opracowanie ekspertyz, orzeczeń i opinii
 • opracowanie projektów technicznych,
 • consulting - doradztwo techniczne,
 • analizy, prace studialne i naukowo-badawcze,
 • prace doswiadczalne, obliczeniowe, analityczne, a także próby oraz badania laboratoryjne i przemysłowe,
 • prace kontrolno - pomarowe, regulacyjne i rozruchowe,
 • przeglądy techniczne,
 • nadzory nad robotami budowlano - instalacyjnymi,
 • inwentaryzacje techniczne,
 • opracowanie instrukcji eksploatacyjno - ruchowych,
 • wycena sprzętu i urządzeń technicznych,
 • szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nauki zawodu,
 • organizacji seminariów szkoleniowych,
 • opinie rekomendacyjne.

Wyżej wymienione prace wykonują pracownicy naukowi wyższych uczelni (AGH i Politechniki Krakowskiej), wybitni specjaliści z biur projektowych i przemysłu, którzy zapewniają wysoką jakość wykonanej pracy.

Ważniejsze ekspertyzy wykonane w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie w 2020 roku

(w nawiasie rzeczoznawca wiodący):

 1. Ocena stanu instalacji elektrycznej w 4 budynkach mieszkalnych AGH (inż. Andrzej Rusin)
 2. Ekspertyza techniczna pieca elektrycznego Stiebel ETS 500 .(mgr inż. Władysław Łoziak)
 3. Analiza techniczna warunków eksploatacji Elektrowni CEZ Skawina (dr inż. Jan Strzałka)
 4. Badania poprawności wskazań próbnika iskrowego wysokiego napięcia typ WEG 22 (inż. A. Rusin)
 5. Ekspertyza rozdzielni budynku jednorodzinnego (dr inż. T. Lerch)
 6. Ekspertyza dotycząca 38 sztuk opraw zewnętrznych doziemnych JAD GLO LED 25 W EVG IP 67 zamontowanych na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (inż. Stanisław Łach)
 7. Analiza przyczyn awarii wentylatorów bytowo-pożarowych (dr inż. T. Lerch)
 8. Ekspertyza oświetlenia ogrodowego kompleksu mieszkalno-biurowego Północna 5 w Lublinie (dr inż. T. Lerch)
 9. Ekspertyza poprawności działania instalacji fotowoltaicznej (dr inż. Jan Strzałka , mgr inż. M. Burnus)
 10. Opinia dotycząca awarii transformatora w THG Magnice (dr inż. Jan Strzałka, prof. Zb. Hanzelka)
Logo SEP

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP
ul. Straszewskiego 28/7
31-113 Kraków
Tel. (12) 422-68-53
izba@sep.krakow.pl