Ośrodek Rzeczoznawstwa

Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale Krakowskim SEP wykonuje w pełnym zakresie:

 • opracowanie ekspertyz, orzeczeń i opinii
 • opracowanie projektów technicznych,
 • consulting - doradztwo techniczne,
 • analizy, prace studialne i naukowo-badawcze,
 • prace doswiadczalne, obliczeniowe, analityczne, a także próby oraz badania laboratoryjne i przemysłowe,
 • prace kontrolno - pomarowe, regulacyjne i rozruchowe,
 • przeglądy techniczne,
 • nadzory nad robotami budowlano - instalacyjnymi,
 • inwentaryzacje techniczne,
 • opracowanie instrukcji eksploatacyjno - ruchowych,
 • wycena sprzętu i urządzeń technicznych,
 • szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nauki zawodu,
 • organizacji seminariów szkoleniowych,
 • opinie rekomendacyjne.

Wyżej wymienione prace wykonują pracownicy naukowi wyższych uczelni (AGH i Politechniki Krakowskiej), wybitni specjaliści z biur projektowych i przemysłu, którzy zapewniają wysoką jakość wykonanej pracy.

Ważniejsze ekspertyzy wykonane w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie w 2014 roku

(w nawiasie rzeczoznawca wiodący):

 1. Ekspertyza techniczna w sprawie wymagań stawianym oprawom oświetleniowym (dr inż. Jan Strzałka )
 2. Opinia techniczna i badania dotyczące wadliwego działania aparatu EEG (inż. Andrzej Rusin)
 3. Opinia techniczna w sprawie poprawności wykonania instalacji elektrycznej (mgr inż. Tadeusz Wojsznis)
 4. Diagnozowanie izolacji stojana generatora turbiny parowej (dr inż. Janusz Petryna )
 5. Opinia na temat pomiarów elektrycznych (dr inż. Piotr Małka)
 6. Weryfikacja systemu jakości w ITE O/Kr na zgodność z normą ISO 9002 (mgr inż. Wiesław Prochwicz)
 7. Wykonanie kontroli okresowej kotłów parowych typu HTO (inż. Maria Zastawny)
 8. Opracowanie recenzji publikacji dotyczącej wyłączników różnicowo-prądowych (dr inż. Janusz Petryna )
 9. Analiza porównawcza Norm PN-EN 60947-3:2009P oraz PN-EN 60947-3 2009/A1;2012 (dr inż. Jan Strzałka )
 10. Wydanie opinii nt. stosowanej "Instrukcji BHP" dla PKP Energetyka (dr inż. Jan Strzałka)
 11. Opracowanie Instrukcji Eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych SPSzSChP w Zakopanem (dr inż. Jan Strzałka)
 12. Opinia techniczna w sprawie obciążalności prądowej szyn zastosowanych w rozdzielnicach stacyjnych transformatorowych typu RST (dr inż. Jan Strzałka)
 13. Ocena stanu technicznego urządzeń stacji transformatorowej 15/04 kV nr 1229 w Krakowie (mgr inż. Stanisław Łach)
 14. Ekspertyza nt. analizy przyczyn nieprawidłowości zadziałania zabezpieczenia sieci komputerowej (mgr inż. Tadeusz Wojsznis)
 15. Badanie natężenia hałasu i pola elektromagnetycznego w lokalach mieszkalnych w bloku, zlokalizowanych nad pomieszczeniami stacji transformatorowej wnętrzowej wkomponowanej (dr inż. Waldemar Zając)
 16. Ekspertyza dotycząca prawidłowości wykonania instalacji iluminacji na elewacji budynku CBL K1 -Błękitek (mgr inż. Stanisław Łach)
 17. Opinia techniczna na temat poprawności doboru i instalowania środków ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej RTON na Luboniu Wielkim (mgr inż. Krzysztof Wincencik)
 18. Wykonanie pomiarów oraz analizy prawidłowości funkcjonowania baterii kondensatorów i rozliczeń z dostawcą energii elektrycznej dla obiektów Raben Sosnowiec Hala A i Hala B (dr inż. Jan Strzałka)
 19. Opinia techniczna w sprawie występowania prądów upływowych w instalacji elektrycznej w 3-piętrowym budynku biurowym przy ul. Wielickiej (mgr inż. Tadeusz Wojsznis)
 20. Opinia techniczna na temat przebudowy sieci energetycznej napowietrznej SN-15 kV o długości 48,0m, przebudowa sieci energetycznej napowietrznej nN o długości 106,0m przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV ze słupowej bramkowej na jednosłupową na działkach nr 414/3, 413, 414/5,414/4,419/3 Grajów, gm. Wieliczka (mgr inż. Ryszard Damijan)
Logo SEP

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP
ul. Straszewskiego 28/7
31-113 Kraków
Tel. (12) 422-68-53
izba@sep.krakow.pl