Ośrodek Rzeczoznawstwa

Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale Krakowskim SEP wykonuje w pełnym zakresie:

 • opracowanie ekspertyz, orzeczeń i opinii
 • opracowanie projektów technicznych,
 • consulting - doradztwo techniczne,
 • analizy, prace studialne i naukowo-badawcze,
 • prace doswiadczalne, obliczeniowe, analityczne, a także próby oraz badania laboratoryjne i przemysłowe,
 • prace kontrolno - pomarowe, regulacyjne i rozruchowe,
 • przeglądy techniczne,
 • nadzory nad robotami budowlano - instalacyjnymi,
 • inwentaryzacje techniczne,
 • opracowanie instrukcji eksploatacyjno - ruchowych,
 • wycena sprzętu i urządzeń technicznych,
 • szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nauki zawodu,
 • organizacji seminariów szkoleniowych,
 • opinie rekomendacyjne.

Wyżej wymienione prace wykonują pracownicy naukowi wyższych uczelni (AGH i Politechniki Krakowskiej), wybitni specjaliści z biur projektowych i przemysłu, którzy zapewniają wysoką jakość wykonanej pracy.

Ważniejsze ekspertyzy wykonane w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie w 2016 roku

(w nawiasie rzeczoznawca wiodący):

 1. Opinia techniczna nt. przyczyn pożaru przemysłowego zasilacza UPS (mgr inż. Władysław Łoziak)
 2. Opinia techniczna w sprawie poprawności wykonania instalacji elektrycznej (inż. Andrzej Rusin)
 3. Ekspertyza techniczna przebiegu linii elektroenergetycznej 15 kV Żywiec-Słotwina - Szczyrk (dr inż. Jan Strzałka)
 4. Opinia techniczna nt. stosowania przewodów LY 16 (inż. Andrzej Rusin)
 5. Opinia techniczna w sprawie poprawności wykonania instalacji elektrycznej (dr inż. Jan Strzałka)
 6. Ekspertyza zgodności realizacji projektu zastosowanych ogniw fotowoltaicznych (dr inż. Piotr Małka, mgr inż. Marek Frączek)
 7. Usługa badawcza w zakresie systemów sterowania napędami elektrycznymi (prof. dr hab. inż. Witold Rams)
 8. Ocena pod względem zgodności norm powołanych w protokołach z okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej w obiektach WSA w Krakowie (mgr inż. Krzysztof Wincencik)
 9. Opinia nt. przyczyn awarii KWU dla JW NIL Kraków (inż. Andrzej Rusin)
 10. Opinia techniczna nt. zasadności stosowania uziemień ochronnych (mgr inż. Tadeusz Wojsznis)
 11. Okresowe pomiary kontrolne GPZ 110/6 kV Stomil Wolbrom (dr inż. Jan Strzałka , dr inż. Marek Rogóż)
 12. Analiza stanu pracy sieci nN na terenie TAURON Dystrybucja S.A. (mgr inż. Marcin Gołuszka)
Logo SEP

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP
ul. Straszewskiego 28/7
31-113 Kraków
Tel. (12) 422-68-53
izba@sep.krakow.pl