Ośrodek Rzeczoznawstwa

Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale Krakowskim SEP wykonuje w pełnym zakresie:

 • opracowanie ekspertyz, orzeczeń i opinii
 • opracowanie projektów technicznych,
 • consulting - doradztwo techniczne,
 • analizy, prace studialne i naukowo-badawcze,
 • prace doswiadczalne, obliczeniowe, analityczne, a także próby oraz badania laboratoryjne i przemysłowe,
 • prace kontrolno - pomarowe, regulacyjne i rozruchowe,
 • przeglądy techniczne,
 • nadzory nad robotami budowlano - instalacyjnymi,
 • inwentaryzacje techniczne,
 • opracowanie instrukcji eksploatacyjno - ruchowych,
 • wycena sprzętu i urządzeń technicznych,
 • szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nauki zawodu,
 • organizacji seminariów szkoleniowych,
 • opinie rekomendacyjne.

Wyżej wymienione prace wykonują pracownicy naukowi wyższych uczelni (AGH i Politechniki Krakowskiej), wybitni specjaliści z biur projektowych i przemysłu, którzy zapewniają wysoką jakość wykonanej pracy.

Ważniejsze ekspertyzy wykonane w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie w 2013 roku

(w nawiasie rzeczoznawca wiodący):

 1. Opinia w sprawie rekomendacji dla Firmy IGE+XAO.
  (dr inż. J. Strzałka)
 2. Opracowanie charakterystyk trakcyjnych dla pojazdów specjalnych.
  (dr inż. Waldemar Zając)
 3. Badanie diagnostyczne silników 6 kV W Elektrowni Nowa.
  (dr inż. Janusz Petryna)
 4. Opinia techniczna w zakresie wykorzystania terenu wewnątrz słupów kratowych.
  (dr inż. J. Strzałka)
 5. Opinia w sprawie zabezpieczenia antyprzepięciowego.
  (mgr inż. K. Wincencik)
 6. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa elektrycznego w pomieszczeniach badawczych ABB
  (dr inż. J. Strzałka)
 7. Analiza zakresu i przyczyn uszkodzeń kabli na terenie centrum dystrybucyjnego TESCO w Gliwicach
  (dr inż. J. Strzałka)
 8. Opinia techniczna dotycząca poprawności wykonania instalacji gazowej.
  (inż. Maria Zastawny)
 9. Diagnozowanie izolacji stojana generatora GT 11.
  (dr inż. Janusz Petryna)
 10. Opinia w/s uszkodzenia maszyny drukarskiej.
  (mgr inż. Maciej Mickowski)
 11. Wycena mikroskopu elektronowego
  (inż. Andrzej Rusin)
 12. Weryfikacja systemu jakości w ITE oddział Kraków na zgodność z normą ISO 9002.
  (mgr inż. Wiesław Prochwicz)
Logo SEP

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP
ul. Straszewskiego 28/7
31-113 Kraków
Tel. (12) 422-68-53
izba@sep.krakow.pl