Ośrodek Rzeczoznawstwa

Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale Krakowskim SEP wykonuje w pełnym zakresie:

 • opracowanie ekspertyz, orzeczeń i opinii
 • opracowanie projektów technicznych,
 • consulting - doradztwo techniczne,
 • analizy, prace studialne i naukowo-badawcze,
 • prace doswiadczalne, obliczeniowe, analityczne, a także próby oraz badania laboratoryjne i przemysłowe,
 • prace kontrolno - pomarowe, regulacyjne i rozruchowe,
 • przeglądy techniczne,
 • nadzory nad robotami budowlano - instalacyjnymi,
 • inwentaryzacje techniczne,
 • opracowanie instrukcji eksploatacyjno - ruchowych,
 • wycena sprzętu i urządzeń technicznych,
 • szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nauki zawodu,
 • organizacji seminariów szkoleniowych,
 • opinie rekomendacyjne.

Wyżej wymienione prace wykonują pracownicy naukowi wyższych uczelni (AGH i Politechniki Krakowskiej), wybitni specjaliści z biur projektowych i przemysłu, którzy zapewniają wysoką jakość wykonanej pracy.

Ważniejsze ekspertyzy wykonane w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie w 2012 roku

(w nawiasie rzeczoznawca wiodący):

 1. Wykonanie pomiarów ograniczenia wyładowań elektrostatycznych dla instalacji NOVICHEM Chorzów.
  (dr inż. L. Ptasiński)
 2. Opinia techniczna w/s prawidłowości wykonania stacji transformatorowej 15/04 kV z uwzględnieniem występowania prądów w przewodach uziemiających szyn wyrównawczych i rozdzielni.
  (mgr inż. T. Wojsznis)
 3. Opinia w sprawie powstania pożaru w budynku przy ul. Zawiłej.
  (dr inż. J. Strzałka)
 4. Opinia techniczna nt. uszkodzenia segmentu szynoprzewodu.
  (dr inż. J. Strzałka)
 5. Ocena zgodności instalacji odgromowej z obowiązującymi normami.
  (mgr inż. K. Wincencik)
 6. Badanie energochłonności wagonu 405N-KR
  (dr inż. W. Zając)
 7. Diagnozowanie izolacji stojana generatora turbiny gazowejGT11
  (dr inż. J. Petryna)
 8. Opinia nt. przekładników prądowych w układach pomiarowych.
  (dr inż. J. Strzałka)
 9. Wykonanie okresowych przeglądów kotłów parowych.
  (inż. M. Zastawny)
 10. Analiza wartości nastaw szynoprzewodu.
  ( mgr inż. T. Wojsznis)
 11. Analiza sieci elektrycznej Kimberly-Clark Klucze.
  (dr inż. J. Strzałka)
 12. Analiza i ocena zastosowanych rozwiązań instalacji ochronnej i procedur odbiorczych paczkomatów pod kątem obowiązujących przepisów.
  (dr inż. J. Strzałka)
 13. Szkolenie z zakresu BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych dla pracowników TAURON Dystrybucja S.A.
  (dr inż. J. Strzałka)
Logo SEP

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP
ul. Straszewskiego 28/7
31-113 Kraków
Tel. (12) 422-68-53
izba@sep.krakow.pl