Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Krakowski

Ośrodek Rzeczoznawstwa

Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale Krakowskim SEP wykonuje w pełnym zakresie:

 • opracowanie ekspertyz, orzeczeń i opinii
 • opracowanie projektów technicznych,
 • consulting - doradztwo techniczne,
 • analizy, prace studialne i naukowo-badawcze,
 • prace doswiadczalne, obliczeniowe, analityczne, a także próby oraz badania laboratoryjne i przemysłowe,
 • prace kontrolno - pomarowe, regulacyjne i rozruchowe,
 • przeglądy techniczne,
 • nadzory nad robotami budowlano - instalacyjnymi,
 • inwentaryzacje techniczne,
 • opracowanie instrukcji eksploatacyjno - ruchowych,
 • wycena sprzętu i urządzeń technicznych,
 • szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nauki zawodu,
 • organizacji seminariów szkoleniowych,
 • opinie rekomendacyjne.

Wyżej wymienione prace wykonują pracownicy naukowi wyższych uczelni (AGH i Politechniki Krakowskiej), wybitni specjaliści z biur projektowych i przemysłu, którzy zapewniają wysoką jakość wykonanej pracy.

Ważniejsze ekspertyzy wykonane w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie w 2017 roku

(w nawiasie rzeczoznawca wiodący):

 1. Opinia techniczna nt. przyczyn powstania pożaru w budynku jednorodzinnym (mgr inż. Tadeusz Wojsznis)
 2. Badania i pomiary środków ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych (inż. Andrzej Rusin)
 3. Opinia techniczna nt. instalacji odgromowej (inż. Andrzej Rusin )
 4. Ocena stanu technicznego pralki ELEKTROLUX EWY 1276 GDW (dr. Inż. Wiesław Zaraska )
 5. Opinia techniczna na temat jakości wykonania, stopnia szczelności i kompatybilności elektromagnetycznej opraw oświetleniowych Lira typu Discovery oraz wpływ ewentualnych stwierdzonych wadliwości towaru na poprawność jego działania (mgr inż. Marcin Gołuszka)
 6. Ocena pod względem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego (inż. Andrzej Rusin)
 7. Opinia nt. wykorzystania instalacji WLZ (inż. Andrzej Rusin)
 8. Analiza możliwości lokalizacji w pobliżu linii 110 kV Prądnik (dr inż. Jan Strzałka)
 9. Wycena sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego Gminy Żegiestów (dr inż. Jan Strzałka)
 10. Pomiary napięcia resztkowego (zwrotnego) pojawiającego się na stykach wtyczki przewodu zasilającego pokładową ładowarką wózka widłowego YALE typ MP 16 (mgr inż. Tadeusz Wojsznis, dr inż. Marek Rejmer)
 11. Analiza przyczyn awarii rozdzielnicy stacyjnej słupowej typu RST – 1/SR 400/160/PP w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Hureczko 4 (dr inż. Jan Strzałka)
Logo SEP

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP
ul. Straszewskiego 28/7
31-113 Kraków
Tel. (12) 422-68-53
izba@sep.krakow.pl