Ośrodek Rzeczoznawstwa

Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale Krakowskim SEP wykonuje w pełnym zakresie:

 • opracowanie ekspertyz, orzeczeń i opinii
 • opracowanie projektów technicznych,
 • consulting - doradztwo techniczne,
 • analizy, prace studialne i naukowo-badawcze,
 • prace doswiadczalne, obliczeniowe, analityczne, a także próby oraz badania laboratoryjne i przemysłowe,
 • prace kontrolno - pomarowe, regulacyjne i rozruchowe,
 • przeglądy techniczne,
 • nadzory nad robotami budowlano - instalacyjnymi,
 • inwentaryzacje techniczne,
 • opracowanie instrukcji eksploatacyjno - ruchowych,
 • wycena sprzętu i urządzeń technicznych,
 • szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nauki zawodu,
 • organizacji seminariów szkoleniowych,
 • opinie rekomendacyjne.

Wyżej wymienione prace wykonują pracownicy naukowi wyższych uczelni (AGH i Politechniki Krakowskiej), wybitni specjaliści z biur projektowych i przemysłu, którzy zapewniają wysoką jakość wykonanej pracy.

Ważniejsze ekspertyzy wykonane w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie w 2015 roku

(w nawiasie rzeczoznawca wiodący):

 1. Opinia w sprawie zgodności zintegrowanych sterowników i automatyki (inż. Andrzej Rusin)
 2. Badanie diagnostyczne izolacji stojana generatora ST w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (dr inż. Janusz Petryna)
 3. Opinia w sprawie stanu technicznego stacji SN/nN 3829 Świątniki Górne (dr inż. Jan Strzałka)
 4. Opinia techniczna dotycząca pomiarów elektrycznych na stacji paliw (inż. Andrzej Rusin)
 5. Opinia techniczna dotycząca specyfikacji systemu ochrony odgromowej (mgr inż. Krzysztof Wincencik)
 6. Opinia techniczna w sprawie zastosowania przewodu H07V-K (dr inż. Jan Strzałka)
 7. Opinia techniczna w sprawie zgodności wykonania instalacji elektrycznej (mgr inż. Tadeusz Wojsznis)
 8. Opinia dotycząca lamp modułowych (mgr inż. Ryszard Damijan)
 9. Ekspertyza w zakresie oceny zabezpieczeń oraz przyczyn uszkodzenia transformatora (dr inż. Jan Strzałka)
 10. Opinia techniczna w sprawie rozliczeń GZE S.A. z Hutą Łaziska (dr inż. Jan Strzałka)
 11. Opinia dotycząca możliwości podłączenia instalacji odgromowej w budynkach firmy AGA Bauservice Sp. z o.o. (mgr inż. Tadeusz Wojsznis)
 12. Ustalenie przyczyn awarii kotłowni (mgr inż. Ryszard Damijan)
 13. Opinia dotycząca przyczyn powstania awarii i zniszczenia odbiorników (mgr inż. Tadeusz Wojsznis)
 14. Opinia techniczna w zakresie oceny jakości wykonania opraw iluminacyjnych (dr inż. Jan Strzałka)
Logo SEP

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP
ul. Straszewskiego 28/7
31-113 Kraków
Tel. (12) 422-68-53
izba@sep.krakow.pl