Ośrodek Rzeczoznawstwa

Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale Krakowskim SEP wykonuje w pełnym zakresie:

 • opracowanie ekspertyz, orzeczeń i opinii
 • opracowanie projektów technicznych,
 • consulting - doradztwo techniczne,
 • analizy, prace studialne i naukowo-badawcze,
 • prace doswiadczalne, obliczeniowe, analityczne, a także próby oraz badania laboratoryjne i przemysłowe,
 • prace kontrolno - pomarowe, regulacyjne i rozruchowe,
 • przeglądy techniczne,
 • nadzory nad robotami budowlano - instalacyjnymi,
 • inwentaryzacje techniczne,
 • opracowanie instrukcji eksploatacyjno - ruchowych,
 • wycena sprzętu i urządzeń technicznych,
 • szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nauki zawodu,
 • organizacji seminariów szkoleniowych,
 • opinie rekomendacyjne.

Wyżej wymienione prace wykonują pracownicy naukowi wyższych uczelni (AGH i Politechniki Krakowskiej), wybitni specjaliści z biur projektowych i przemysłu, którzy zapewniają wysoką jakość wykonanej pracy.

Ważniejsze ekspertyzy wykonane w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie w 2018 roku

(w nawiasie rzeczoznawca wiodący):

 1. Opracowanie opinii w/s narażenia życia R.Z. (dr inż. Jan Strzałka )
 2. Badania poprawności próbnika iskrownika (inż. Andrzej Rusin)
 3. Analiza poprawności Opinii z dnia 30.06.2016r. oraz Odpowiedzi na pytania uzupełniające z dnia 31.08.2017r. dotyczących obliczeń parametrów jednostkowego zużycia energii elektrycznej przez instalację tzw. prażaka (dr inż. Jan Strzałka )
 4. Opinia do wniosku o przyznanie certyfikatu innowacyjności dla Firmy MANEX (dr inż. Jan Strzałka )
 5. Badania prawidłowego działania sieci elektrycznej i sprawdzenie minimalnego, jak i maksymalnego poboru energii elektrycznej w budynku (inż. Andrzej Rusin)
 6. Analiza przyczyn awarii napędu wentylatora (dr inż. Tomasz Lerh )
 7. Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 3122 zlokalizowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Teligi 16 w Krakowie ( mgr inż. Marek Popczyk )
 8. Ekspertyza wentylatorów chemoodpornych na obiekcie Wydziału Chemii U.J. (dr inż. Tomasz Lerh )
 9. Ocena techniczna aparatu RTG SHIMADZU oraz zestawu do pośredniej radiografii cyfrowej (inż. Andrzej Rusin)
 10. Ekspertyza techniczna w sprawie przyczyn powstania pożaru w terminalu VIP w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. ( mgr inż. Tadeusz Wojsznis )
 11. Analiza rozwiązań i zalecenia odnośnie stanowisk do prób wysokonapięciowych w spółce SMA Magnetics (dr inż. Jan Strzałka )
 12. Ekspertyza techniczna dotycząca poziomów pól elektromagnetycznych pochodzących od linii SN 15 kV i stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/nN ( dr inż. Wojciech Czuchra )
 13. Analiza przyczyn uszkodzeń przepięciowych odbiorników elektrycznych w miejscowości Siedlec (dr inż. Jan Strzałka )
 14. Ekspertyza klimakonwektorów zainstalowanych w biurowcu Enterprise w Krakowie ( dr inż. Tomasz Lerh )
 15. Określenie aktualnej wartości rynkowej wyposażenia rozdzielni 110 kV w stacji 110/6 kV Brzeszcze w ZG Brzeszcze (dr inż. Jan Strzałka )
 16. Określenie aktualnej wartości rynkowej elementów wyposażenia nastawni i rozdzielni 110 kV Szybu Kościuszko w ZG Sobieski (dr inż. Jan Strzałka )
 17. Opinia techniczna dotycząca oświetlenia pomieszczeń biurowych w pomieszczeniach Spółki CLARO mieszczącej się w budynku biurowym Hexagon w Krakowie ( inż. Stanisław Łach )
 18. Badania i pomiary środków ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych w DPS ul. Kluzeka w Krakowie (inż. Andrzej Rusin)
 19. Ekspertyza instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w Wieliczce (inż. Andrzej Rusin)
Logo SEP

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP
ul. Straszewskiego 28/7
31-113 Kraków
Tel. (12) 422-68-53
izba@sep.krakow.pl