Publikacje

"VADEMECUM ELEKTRYKA", Wydanie VI zaktualizowane

Vademecum Elektryka to praktyczny poradnik dla inżynierów, techników i studentów elektryków wszystkich specjalności, a w szczególności dla osób pracujących, uczących się lub studiujących w dziedzinie szeroko rozumianej elektroenergetyki.

Vademecum składa się z 31 rozdziałów ilustrowanych tabelami i rysunkami, które można podzielić na trzy grupy tematyczne, a mianowicie:

rys
  • część ogólną, obejmującą wybrane zagadnienia z matematyki, fizyki, podstaw informatyki, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów i problemów normalizacji w kraju i Unii Europejskiej,
  • elektrotechnikę z elektroniką, obejmujące podstawy elektrotechniki, zasady obliczania obwodów, podstawy automatyki, miernictwo elektryczne, maszyny elektryczne i transformatory, podstawy elektrotermii, oświetlenie elektryczne, zagadnienia trakcji elektrycznej, elektrotechnikę samochodową oraz elektronikę, energoelektronikę i podstawy telekomunikacji i teleinformatyki,
  • elektroenergetykę, obejmującą zagadnienia wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach i alternatywnych źródłach energii, stacje transformatorowo-rozdzielcze, urządzenia techniki wysokich napięć, kable i przewody, aparaty elektryczne, instalacje i sieci, elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową, ochronę przeciwporażeniową, problematykę gospodarki elektroenergetycznej oraz zagadnienia jakości zasilania energią elektryczną.

Vademecum Elektryka stanowi zwarte kompendium aktualnej wiedzy zawodowej i jej podstaw teoretycznych.
Aktualne czwarte wydanie Vademecum Elektryka uzupełnione i zmienione przy uwzględnieniu postępu nauki i techniki oraz zmian w dziedzinie normalizacji ukazało się w 90-tą rocznicę powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich, jako publikacji mającą na celu realizację podstawowych celów stowarzyszenia, w tym doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju twórczości naukowej i technicznej.
Jako dzieło wielu specjalistów z grona członków SEP Vademecum w swoim zamierzeniu jest poradnikiem potrzebnym w biblioteczce podręcznej każdego elektryka i nie tylko elektryka, służąc jako pomoc w nauce i w pracy zawodowej bez konieczności korzystania z wielu szczegółowych podręczników i publikacji dotyczących poszczególnych dziedzin.

Wydawca:

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

powrót