Publikacje

"BHP w energetyce. Poradnik dla każdej firmy", Wydanie II

Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Krzyziaka. W 13-osobowym zespole autorskim znaleźli się Jan Strojny i Jan Strzałka jako autorzy rozdziału pt. "Eksploatacja w elektroenergetyce". Jest to jednotomowe wydawnictwo liczące 720 stron wraz z załącznikiem na płycie CD-ROM zawierającym wykazy przepisów prawnych z zakresu bhp i energetyki.

Poradnik zawiera pełny i przystępnie zaprezentowany zestaw informacji dotyczących bezpieczeństwa w energetyce, w tym m.in. kwestie dotyczące:

  • zarządzania bezpieczeństwem pracy,
  • zasad tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem,
  • ergonomii,
  • metod oceny ryzyka.

Cały materiał jest prezentowany w formie bloków tematycznych odwołujących się do prostych i przydatnych praktycznie pojęć. W opracowaniu uwzględniono najnowszy stan prawny włącznie z wymaganiami wynikającymi z wprowadzenia dyrektyw nowego podejścia Unii Europejskiej oraz norm zharmonizowanych. Poradnik jest bogato ilustrowany, zawiera łącznie ponad 100 rysunków, zdjęć, schematów i tabel ułatwiających odbiór treści.

Wydawca:

TARBONUS Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 86, 39-400 Tarnobrzeg

powrót