Publikacje

"Elektroenergetyka", Wydanie II, 2011r.

Na rynku pojawiło się II-gie wydanie interesującego wydawnictwa Firmy „TARBNONUS” Sp. z o.o. pt. „ELEKTROENERGETYKA” autorstwa Jana STROJNEGO i Jana STRZAŁKI specjalistów z zakresu elektroenergetyki wywodzących się z Krakowa i przez kilkadziesiąt lat związanych z Akademią Górniczo-Hutniczą.

W poszczególnych rozdziałach książki przedstawiono:

rys
  • budowę i eksploatację poszczególnych rodzajów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
  • ochronę przeciwporażeniową w urządzeniach do 1 kV i powyżej 1 kV,
  • zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,

Książka przeznaczona jest dla osób wykonujących czynności w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych, osób prowadzących eksploatację (uprawnienia do eksploatacji) oraz sprawujących nadzór i kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru).
W szczególności książka może być przydatna dla studentów uczelni wyższych oraz osób przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego.
Wydawnictwo uzupełniono o aktualny wykaz norm i przepisów. Sprzedaż książki prowadzi Dział Marketingu i Handlu TARBONUS Sp. z o.o. tel/fax: 15/822-55-37 w. 26,27,30 e-mail: info.tarnobrzeg@tarbonus.pl . Książkę można również nabyć w O/Kr SEP (tel. 12/422-58-04).

Wydawca:

TARBONUS Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 86, 39-400 Tarnobrzeg

powrót