Publikacje

"Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych"

Na rynku pojawiło się nowe interesujące wydawnictwo Formy „TARBNONUS” Sp. z o.o. pt. „BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH” autorstwa Jana STROJNEGO i Jana STRZAŁKI specjalistów z zakresu elektroenergetyki wywodzących się z Krakowa i przez kilkadziesiąt lat związanych z Akademią Górniczo-Hutniczą.

rys

W książce omówiono zasady działania, rodzaje zagrożeń i sposoby ochrony ludzi i urządzeń przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych, w tym oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ochrony przed szkodliwym promieniowaniem i zagrożeń związanych z występowaniem elektryczności statycznej. Ponadto w książce omówione zostały podstawy ochrony przeciwprzepięciowej i zasady stosowania urządzeń elektrycznych w warunkach zagrożenia wybuchowego. Zagadnienia bezpieczeństwa eksploatacji zostały przedstawione w aspekcie obowiązujących norm i przepisów przy uwzględnieniu europejskiego systemu certyfikacji i dyrektyw. Książka przeznaczona jest dla pracowników wykonujących czynności w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych, osób prowadzących eksploatację (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników sprawujących nadzór i kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru). Publikacja może stanowić też materiał pomocniczy w procesie dydaktycznym przy realizacji tematyki „Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych” znajdujących się w programach większości uczelni technicznych.
Wydawnictwo uzupełniono o aktualny wykaz norm i przepisów. Ważnymi zaletami książki jest jej zwięzłość (tylko 135 stron) oraz niska cena. Sprzedaż książki prowadzi Dział Marketingu i Handlu TARBONUS Sp. z o.o. tel/fax: 15/822-55-37 w. 26,27,30 e-mail: info.tarnobrzeg@tarbonus.pl . Książkę można również nabyć w O/Kr SEP (tel. 12/422-58-04).

Wydawca:

TARBONUS Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 86, 39-400 Tarnobrzeg

powrót