logo SEP Kraków

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Krakowski

Relacje z wydarzeń

16-22.05.2022 Szkocja

Wycieczka techniczna do Szkocji

To już 21 raz grupa 23 osobowa członków Oddziału Krakowskiego SEP wyruszyła tym razem na podbój Szkocji. W naszej wyprawie uczestniczyli gościnnie członkowie SEP z Oddziału Zagłębia Węglowego.

Relacja
Szkocja

27.03.2022 Kraków, Centrum Kongresowe ICE

Czułe Serca SEP-owców

Członkowie SEP czynnie uczestniczą w wielu akcjach humanitarnych dla przybyłych uchodźców jak i na rzecz bratnich organizacji w Ukrainie (np. Politechniki Lwowskiej). Ostatnio Zarząd Oddziału wsparł finansowo, organizowany 27 marca w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, charytatywny Koncert Muzyki Filmowej na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Relacja
Koncert w ICE

25.03.2022 Kraków, Hotel Qubus

Spotkanie Noworoczne w Oddziale Krakowskim SEP

W piątek 25 marca br. w Sali konferencyjnej Hotelu Qubus w Krakowie odbyło się 37 Noworoczne Spotkanie Aktywu Oddziału Krakowskiego SEP z Członkami Wspierającymi Oddziału. Spotkanie w trakcie którego miała miejsce inauguracja 100-lecia Urodzin Prof. Kazimierza Bisztygi Patrona 2022 Roku w SEP zaszczycili swoją obecnością: Z-ca Prezydenta M. Krakowa Bogusław Kośmider, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego, były wiceprezydent M. Krakowa Tadeusz Trzmiel, prezes SEP Piotr Szymczak, były prezes SEP prof. Jerzy Barglik – aktualnie prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, prezes Oddziału Nowohuckiego SEP kol. Bogusław Niżnik, redaktor naczelna czasopisma Energetyka i Biuletynu SPEKTRUM SEP Iwona Gajdowa, Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Płk Stanisław Kalski, Wiceprezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Płk Marek Stasiak, Wiceprezes Ligi Obrony Kraju Płk Pilot Józef Jagos oraz licznie przybyli przedstawiciele członków wspierających Oddziału Krakowskiego SEP.

Relacja
Spotkanie Noworoczne

10.03.2022 Kraków

Seminarium: Pomiary instalacji fotowoltaicznych (PV) oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

W dniu 10 marca 2022r. Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie zorganizował w Domu Technika NOT Seminarium NT na temat: „Pomiary instalacji fotowoltaicznych (PV) oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych”.
Interesującą prezentację wraz z pokazami produktów firmy SONEL S.A. przedstawił mgr inż. Maciej Kujawa. W trakcie prezentacji omówiono wymagania norm oraz przedstawiono charakterystykę przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiary instalacji PV i stacji ładowania, zakres testów i pomiarów oraz zasady ich wykonywania i dokumentowania w oparciu o przyrządy firmy SONEL S.A., w tym miernik wielofunkcyjny MPI-540-PV.
Było to pierwsze od szeregu miesięcy seminarium zorganizowane w formie stacjonarnej.

2022 Sonel

09.03.2022 Kraków, Wydział EAIiIB AGH

Zawody okręgowe Olimpiady EUROELEKTRA

W dniu 09 marca br. na Wydziale EAIiIB AGH zorganizowane zostały zawody okręgowe XXIV edycji Olimpiady EUROELEKTRA zorganizowane przez Oddział Krakowski SEP przy współpracy Dziekana Wydziału.
Do zawodów przystąpiło 35 uczniów reprezentujących średnie szkoły zawodowe i ogólnokształcące z Krakowa, Bochni, Brzeska i Kielc. Komitet Okręgowy Olimpiady tworzyli działacze z O/Krakowskiego oraz dr inż. Mikołaj Skowron –Prodziekan Wydziału EAIiIB AGH.
Finał Olimpiady zaplanowany został na 22.04.br. również na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jan Strzałka, Zdj. Maria Zastawny

2022 Euroelektra

18.02.2022 Kraków, XXX Liceum Ogólnokształcące

Rozwój współpracy Koła 7

18 lutego br. mieliśmy zaszczyt by wraz z najwyższymi władzami LOK gościć w XXX Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie na otwarciu pomieszczeń sportowych w tej szkole. Pani Dyrektor Ewa Dziekan-Feliksiak z dumą opowiedziała o trudach i uporze, by mało znaczące dotąd pomieszczenia przyziemia budynku szkoły przekształcić w piękną, zautomatyzowaną strzelnicę pneumatyczną.

Relacja
KOło nr 7

22.01.2022 Kraków

Kwiaty i znicze na grobie Patrona 2022 Roku

W sobotę 22 stycznia 2022r. dokładnie w 100 rocznicę Urodzin Prof. Kazimierza Bisztygi – Patrona 2022 Roku w SEP kwiaty i znicze na grobie Profesora złożyli przedstawiciele Oddziału Krakowskiego SEP, władza wydziału „Elektrycznego” AGH oraz córka Profesora – Barbara Bisztyga.
Wzruszającym Spotkaniem wspomnieniowym na Cmentarzu Salwatorskim zainaugurowano Obchody Patrona Roku 2022, których główna część zaplanowana została na czerwiec br.

Jan Strzałka, Zdj. Władysław Łoziak

patron2022

28.11.2021 Kraków

Szkolenie koła nr 9 z firmą Sonel SA - Profesjonalne Przyrządy Pomiarowe.

Dnia 28.11.2021r członkowie koła nr 9 przy Oddziale Krakowskim SEP uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym wspólnie z firmą Sonel SA - Profesjonalne Przyrządy Pomiarowe. Szkolenie obejmowało teorię i metodyki wykonywania pomiarów z jednoczesnym wykonywaniem protokołów.
W części praktycznej uczestnicy mieli okazję nauczyć się obsługi miernika MPI-540-PV oraz wykonać pomiary na specjalnie przygotowanych makietach. Na szkoleniu nie zabrakło odniesień do norm oraz sposobów miernictwa w instalacjach sieciowych.

- z relacji Arkadiusza Jurczakiewicza

Sonel SA
Fot. Zestaw miernika MPI-540-PV

05-06.11.2021 Śmiłowice

Wyjazdowe Seminarium Komisji Kwalifikacyjnych O/Kr SEP

w Pałacu Śmiłowice k/ Brzeska Nowego odbyło się kolejne Seminarium Konsultacyjno-Szkoleniowe dla Członków Komisji Kwalifikacyjnych funkcjonujących przy Oddziale Krakowskim SEP.
Organizatorem Seminarium była Oddziałowa Rada Nadzorcza ds. Komisji Kwalifikacyjnych, której pracami kieruje Kol. Krzysztof Ebro-Prokesz , MOIIB Zespół ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego oraz Zarząd Oddziału Krakowskiego SEP.

Relacja
seminarium

01-06.10.2021, DUBAJ

Światowa Wystawa DUBAJ EXPO 2020

Grupa Członków Oddziału Krakowskiego SEP uczestniczyła w zwiedzaniu Światowej Wystawy DUBAJ EXPO 2020 organizowanej od dnia 1 br. października do 31 marca 2022. Jest to pierwsza wystawa, która odbywa się w regionie Bliskiego Wschodu. Na terenie o powierzchni 438 hektarów swoje innowacyjne i kreatywne osiągnięcia prezentuje prawie 200 państw z całego świata.

Relacja
expo2021