Sympozjum Historia Elektryki rgba(51,51,51,0.6)

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w dniu 22 czerwca 2017 r. przyjął okolicznościową uchwałę w sprawiep rzygotowań do obchodów Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich i zaakceptował przyjęte przez Zarząd Główny SEP kierunki działań. Jednym z ważniejszych działań jest coroczna organizacja Sympozjum Historia Elektryki. Pierwsze odbyło się w Gdańsku, drugie w Szczecinie, trzecie we Wrocławiu, a czwarte odbędzie się w Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie w dniach 15-16 listopada 2018 r.
Główni Organizatorzy Sympozjum to Oddział Krakowski SEP oraz Centralna Komisja Historyczna SEP. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.
Najważniejszym celem Sympozjum jest upowszechnianie dorobku i chlubnej historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które w 2019 r. obchodzić będzie Jubileusz 100-lecia. Chcemy również przedstawić historię nauk elektrycznych i ich twórców, rozwoju przemysłu elektrotechnicznego oraz podkreślić rolę niezwykłych, zasłużonych postaci dla rozwoju gospodarki. Czwarte Sympozjum odbędzie się w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, dlatego jedną z sesji poświęcimy temu ważnemu wydarzeniu dla kraju i Stowarzyszenia.
Obrady Sympozjum, do którego zaproszeni zostali również historycy, odbędą się w Domu Technika NOT w Krakowie, który w 2016 r. obchodził 110-lecie. W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum zwracamy się z serdecznym apelem do wszystkich Koleżanek i Kolegów, Przyjaciół i Sympatyków Stowarzyszenia oraz pracowników przemysłu, instytucji naukowych, szkół wyższych i średnich o aktywny udział w IV Sympozjum poprzez przygotowanie publikacji lub uczestnictwo w jego obradach.
Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa w Krakowie. Liczymy na to, że atrakcyjny program naukowy spełni oczekiwania uczestników.

Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak
Przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Jan Strzałka

Patronaty

Konferencja organizowana jest pod Patronatem Honorowym:

Wojewody Małopolskiego
Piotra Ćwika
logo Wojewody Małopolskiego
Marszałka Województwa Małopolskiego
Jacka Krupy
logo Małopolska
Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego
logo Kraków
Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Piotra Szymczaka
logo SEP
Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa logo moiib

Patroni medialni sympozjum:

Redakcja Czasopisma
ENERGETYKA
logo energetyka
Redakcja Czasopisma
WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE
logo wiadomosci elektrotechniczne
Oficjalny miejski portal internetowy
MAGICZNY KRAKÓW
logo krakow_pl
Redakcja Czasopisma
INPE
logo inpe

Organizatorzy

Główni organizatorzy:

Oddział Krakowski SEP

Centralna Komisja Historyczna SEP


Współorganizatorzy Sympozjum:

Oddział Krakowski PTETiS

Akademia Górniczo-Hutnicza

Politechnika Krakowska

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Krakowie

Komitet Elektrotechniki PAN

Komitet Naukowy Sympozjum:

dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG - przewodniczący
dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, em. prof. PO - z-ca przewodn.
dr inż. Jan Strzałka - z-ca przewodniczącego
dr hab. inż. Paweł Zydroń, prof. AGH - sekretarz
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
dr hab. inż. Krystian Chrzan, prof. PWr
dr inż. Jan Felicki, em. prof. PW
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
dr inż. Aleksander Gąsiorski
dr inż. Andrzej Hachoł
dr inż. Jacek Kusznier
dr inż. Zbigniew Lubczyński
dr inż. Witold Machowski
dr hab. Adam Makowski, prof. US
dr inż. Andrzej Marusak
prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski
prof. dr hab. Bolesław Orłowski
dr hab. inż. Zbigniew Porada, em. prof. PK
dr inż. Piotr Szymczak
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Komitet Organizacyjny Sympozjum:

dr inż. Jan Strzałka - przewodniczący
inż. Maria Zastawny - z-ca przewodniczącego
mgr Iwona Jurecka
mgr inż. Krzysztof Ebro-Prokesz
dr inż. Wojciech Mysiński
mgr inż. Katarzyna Strzałka-Gołuszka - sekretarz organizacyjny
mgr Marek Więcek
dr inż. Wiesław Zaraska

Program

Szczegółowy program będzie uzupełniony po akceptacji zgłoszonych referatów.

czwartek, 15 listopada

godzina
9.00-... ......................
... .......................
... .......................
... .......................

piątek, 16 listopada

godzina
9.00-... .........................
... ..........................
... ..........................
... .......................

Informacje

Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krakowski
ul. Straszewskiego 28/8, 31-113 Kraków
(+48) 12 422-58-04
biuro@sep.krakow.pl

logo SEP

Miejsce Obrad

Dom Technika NOT w Krakowie
ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków


Tematyka Sympozjum


Imprezy towarzyszące


Publikacja referatów

Referaty konferencyjne, które uzyskają pozytywne recenzje będą opublikowane w Czasopiśmie Maszyny elektryczne - Zeszyty Problemowe, wydawanym przez Instytut Napędu i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach. (aktualnie - 7 pkt.)

Informacje dla Autorów referatów: Pobierz plik pdf

Terminarz

terminopis
30.04.2018 przesłanie zgłoszeń referatów wraz z krótkim streszczeniem (do ½ strony)
15.05.2018 akceptacja streszczeń referatów,
30.06.2018 przesłanie pełnych tekstów referatów wraz ze zgłoszeniem udziału
20.09.2018 korekta referatów przez Autorów wg zaleceń recenzentów
10.10.2018 termin wniesienia opłaty konferencyjnej przez Autorów referatów
31.10.2018 termin przesłania zgłoszeń uczestnictwa i wniesienia opłaty konferencyjnej dla pozostałych Uczestników

Karta zgłoszenia udziału: Pobierz plik pdf

Opłaty konferencyjne

Wysokość opłaty konferencyjnej za udział w IV Sympozjum HE wynosi:

Opłata pełna dla osób z referatem 600,- zł + 23% VAT
Opłata ulgowa dla studentów 300,- zł + 23% VAT
Opłata dla osób towarzyszących 300,- zł + 23% VAT

Ww. opłaty nie obejmują cen noclegów.

UWAGA !

Wszystkie Oddziały SEP płacą 23 % VAT.

Dane do przelewu:

PKO BP I o/Kraków 50 1020 2892 0000 5102 0230 9367
Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Krakowski
ul. Straszewskiego 28/8, 31-113 Kraków
tytuł przelewu: SHE + imię i nazwisko uczestnika

Zakwaterowanie

Lista rekomendowanych hoteli:

hotel Polonez

Hotel Polonez

ul. Reymonta 15, Kraków

hotel Andel

Hotel Andel

ul. Pawia 3, Kraków

hotel Fortuna

Hotel Fortuna

ul. Czapskich 5, Kraków

hotel Fortuna Bis

Hotel Fortuna Bis

ul. Piłsudskiego 23-25, Kraków

Freedom Hostel

Freedom Hostel

ul. Pomorska 2, Kraków
tel. 12 634 22 00
Wstępna rezerwacja 6 pokoi 2-osobowych.