Władze Oddziału Krakowskiego SEP - kadencja 2014-2018

ZARZĄD

Prezes:

Kol. Jan STRZAŁKA

rys

Wiceprezesi:

Kol. Władysław WAGA

rys

Kol. Krzysztof EBRO-PROKESZ

rys

Kol. Andrzej ZIARKOWSKI

rys
Prezes Honorowy: Kol. Janusz KŁODOS
Sekretarz: Kol. Maria ZASTAWNY
Skarbnik: Kol. Władysław WAGA
Członkowie: Kol. Halina ARGASIŃSKA
Kol. Kazimierz BRZOZOWSKI
Kol. Ryszard DAMIJAN
Kol. Jacek DUNIEC
Kol. Marian GONDEK
Kol. Władysław ŁOZIAK
Kol. Piotr MAŁKA
Kol. Zbigniew PORADA
Kol. Marek REJMER
Kol. Zygmunt SALWIŃSKI
Kol. Roman SOŁEK

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Kol. Barbara JARZYMOWSKA
Członkowie: Kol. Danuta PRAŻMOWSKA-SOBOTA
Kol. Ryszard RAŹNIAK
Kol. Tadeusz WOJSZNIS
Kol. Wiesław ZARASKA

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący: Kol. Franciszek GRUSZKA
Członkowie: Kol. Władysław BARACZ
Kol. Grzegorz SZCZEPANIEC

KOMISJE ODDZIAŁU - PRZEWODNICZĄCY

Komisja Organizacyjna: Kol. Władysław ŁOZIAK
Komisja Kół: Kol. Marian GONDEK
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień: Kol. Roman SOŁEK
Komisja Finansowa: Kol. Władysław WAGA
Komisja Młodzieży i Studentów: Kol. Marek REJMER
Komisja Szkoleniowa: Kol. Zygmunt SALWIŃSKI
Komisja Uprawnień Zawodowych: Kol. Ryszard DAMIJAN
Komisja Współpracy: Kol. Jacek DUNIEC
Komisja Realizacji Uchwał: Kol. Halina ARGASIŃSKA
Komisja Pomocy Koleżeńskiej: Kol. Kazimierz BRZOZOWSKI
Komisja Historyczna: Kol. Zbigniew PORADA
Komisja Konkursowa: Kol. Piotr MAŁKA

RADA NADZORCZA OŚRODKA RZECZOZNAWSTWA SEP

Przewodniczący: Kol. Janusz KŁODOS
Wiceprzewodniczący: Kol. Zbigniew PORADA
Członkowie: Kol. Piotr MAŁKA
Kol. Józef KRZECZOWSKI – O/NH SEP
Kol. Andrzej RUSIN

RADA NADZORCZA ds. KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH SEP

Przewodniczący: Kol. Krzysztof EBRO-PROKESZ
Członkowie: Kol. Wojciech GAŁDA
Kol. Ireneusz ŁAPIŃSKI
Kol. Andrzej SZLACHETKA
Kol. Władysław WAGA

SEKCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - PRZEWODNICZĄCY

Sekcja Elektroniki: kol. Wieslaw ZARASKA
Sekcja Energetyczna: kol. Zbigniew BISIKIEWICZ
Sekcja Trakcji Elektrycznej: kol. Waldemar ZAJĄC
Sekcja Informatyki: kol. Mieczysław PILIPCZUK
Sekcja Instalacji
i Urządzeń Elektrycznych:
kol. Ryszard DAMIJAN

Przedstawiciele O/Kr SEP do Rady Krakowskiej FSNT NOT

przedstawiciele: Marian Gondek
Franciszek Gruszka
Jan Strzałka
Władysław Waga
Maria Zastawny (Członek Zarządu)
Wiesław Zaraska (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)

Przedstawiciele O/Kr SEP do Rady Nowosądeckiej FSNT NOT

przedstawiciel: Marek Aleksander

Logo iso Logo iqnet
Zarząd O/Kr

Kadencja 2014 - 2018

foto

Kadencja 2010 - 2014

foto

Kadencja 2006 - 2010

foto