logo SEP Kraków

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Krakowski

Biuletyn Techniczny

Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego SEP wydawany jest od 1995 roku. Publikowane są w nim artykuły znanych Osób związanych z branżą elektryczną, podejmujące aktualne zagadnienia poruszane w środowisku elektryków. Biuletyny informują również o aktualnych wydarzeniach oraz zbliżających sie imprezach organizowanych przy udziale Oddziału Krakowskiego SEP.

biuletyn
BIULETYN TECHNICZNY Nr 1 (85) 2024 pobierz pdf

W numerze m.in.:

 • Julian Wiatr: Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu jako wyrób certyfikowany, a dopuszczenie jednostkowe
 • Julian Wiatr: List otwarty do wszystkich komendantów jednostek ochrony przeciwpożarowej PSP, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uczestników procesu budowlanego oraz certyfikowanych producentów zestawu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP)
 • Jan Strzałka: Działalność w zakresie rzeczoznawstwa w Oddziale Krakowskim SEP
 • Jan Strzałka: Elektrycy krakowscy w gronie wybitnych wynalazców
 • Wspomnienie - Janusz Filipiak
 • Wspomnienie - Piotr Molski
 • Wspomnienie - Janusz Zastawny
 • Co piszą inni – czyli bardzo subiektywny przegląd prasy fachowej (53)
Numery archiwalne Biuletynu Technicznego - do pobrania w całości w pdf.:
Aktualizacja tabeli: kwiecień 2024
Nr. link spis treści
BIULETYN TECHNICZNY Nr 2 (84) 2023 pobierz pdf
W numerze m.in.:
 • Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych
 • Status Normy N-SEP-E-001 w świetle współczesnych oczekiwań wobec OSD - zagadnienia wybrane
 • Wspomnienie - Stanisław Jakóbiak
 • Wspomnienie - Zbigniew Witek
 • Krakowskie Dni Elektryka
 • Międzynarodowy Dzień Elektryka 2023 - obchody centralne w Krakowie
 • Mistrzostwa Strzeleckie Oddziału Krakowskiego SEP
 • Co piszą inni – czyli bardzo subiektywny przegląd prasy fachowej (52)
BIULETYN TECHNICZNY Nr 1 (83) 2023 pobierz pdf
W numerze m.in.:
 • Nowoczesny budynek też wymaga ochrony (cz. 1)
 • Aluminium w ochronie odgromowej – jestem na TAK
 • Podsumowanie obchodów Patrona 2022 Roku w O/Kr SEP
 • Działalność Oddziału Krakowskiego SEP w 2022 roku
 • Ważniejsze ekspertyzy wykonane w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie w 2022 roku
 • Henryk GÓRECKI (1927-2022) – wspomnienie
 • Andrzej JANISZ (1941-2022) – wspomnienie
 • Co piszą inni – czyli bardzo subiektywny przegląd prasy fachowej (51)
BIULETYN TECHNICZNY Nr 2 (82) 2022 pobierz pdf
W numerze m.in.:
 • List otwarty Prezesa Oddziału Krakowskiego SEP Macieja Burnusa
 • Janusz Oleksa: Wspólna inicjatywa 5 OSD w zakresie ochrony przed porażeniem w sieciach WN, SN i nn.
 • Andrzej Solski: Wielkie kaszubskie jezioro – przewodnik techniczny
 • Jan Strzałka: Podsumowanie kadencji 2018 – 2022 w Oddziale Krakowskim SEP
 • Co piszą inni – czyli subiektywny przegląd prasy fachowej…(50)
BIULETYN TECHNICZNY Nr 1 (81) 2022 pobierz pdf
W numerze m.in.:
 • Andrzej KAWALEC (1942-2022) – wspomnienie
 • Jan Strzałka: Patroni Roku 2022 z Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Julian Wiatr: Zasilanie urządzeń ppoż. w budynku zasilanym z sieci o układzie zasilania TT
 • Zdobysław Flisowski, Krzysztof Lenarczyk: Zagrożenie piorunowe urządzeń elektroinstalacyjnych w wieżowcach
 • Program obchodów Roku Patrona SEP prof. Kazimierza Bisztygi
 • Ważniejsze ekspertyzy wykonane w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie w 2021 roku
 • Szkoły techniczne z Małopolski wśród najlepszych w kraju
 • Co piszą inni – czyli subiektywny przegląd prasy fachowej… (49)
BIULETYN TECHNICZNY Nr 3 (80) 2021 pobierz pdf
W numerze m.in.:
 • Apel do członków SEP i społeczności elektryków w Polsce w sprawie włączenia się w walkę z koronawirusem
 • Prof. dr hab. n. med. mgr inż. Aleksander Sieroń, dr h.c. multi prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko, dr inż. Piotr Szymczak: Elektryka – cichy bohater nowoczesnej medycyny
 • Andrzej Solski: Wielka derywacja – przewodnik techniczny
 • mgr inż. Julian Wiatr: Metodyka doboru mocy siłowni telekomunikacyjnej oraz doboru przewodów zasilających
 • Zbigniew Porada: Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach
 • Dr inż. Jan Strzałka „Złotym inżynierem” Przeglądu Technicznego
 • Elektro.info skończyło 20-lat na rynku wydawniczym
 • Co piszą inni – czyli bardzo subiektywny przegląd prasy fachowej…(48)
BIULETYN TECHNICZNY Nr 2 (79) 2021 pobierz pdf
W numerze m.in.:
 • Stanowisko PKOO SEP
 • Inauguracja Roku SEP 2021 pod Patronatem Prof. Jerzego I. Skowrońskiego
 • Jan Strzałka: Inż. Stanisław Bieliński - pionier elektryki krakowskiej
 • Zbigniew Hanzelka: Jakość dostawy energii elektrycznej w sieciach typu smart
 • Julian Wiatr: Zasady doboru paneli PV do współpracy z falownikiem
 • Julian Wiatr: Ograniczenia mocy generatora PV przyłączanego do sieci elektroenergetycznej
 • Co piszą inni – czyli subiektywny przegląd prasy fachowej… (47)
BIULETYN TECHNICZNY Nr 1 (78) 2021 pobierz pdf
W numerze m.in.:
 • Prof. Jerzy Ignacy Skowroński Patronem 2021 roku w SEP
 • Jan Strzałka: Działalność Koła SEP nr 16 przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Krzysztof Wincencik, Andrzej Wincenciak: Ochrona odgromowa w budownictwie jednorodzinnym – estetyka też jest ważna
 • Tadeusz Bełdowski, Marcin Ocioszyński: Certyfikacji wyrobów. Typy programów i przykłady ich wykorzystania
 • Andrzej Solski: Pierwsza pompowa. Przewodnik techniczny
 • Jan Machnik (1937-2020) – wspomnienie
 • Ryszard Damijan (1947-2020) – wspomnienie
 • Tadeusz Budzyk (1952-2020) – wspomnienie
 • Ryszard Sajdak (1937 - 2020) – wspomnienie
 • Stanowisko O/Kr SEP w sprawie utworzenia CRSK SEP przyjęte przez ZO w dniu 18 listopada 2020 r.
 • Stanowisko O/Kr SEP w sprawie Strategii działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich na lata 2020-2030 przyjęte przez ZO w dniu 18 listopada 2020 r.
 • Ważniejsze ekspertyzy wykonane w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie w 2020 roku
 • Powołanie KK O/Kr SEP na lata 2021-2025
 • Co piszą inni – czyli subiektywny przegląd prasy fachowej… (46)
BIULETYN TECHNICZNY Nr 2 (77) 2020 pobierz pdf
W numerze m.in.:
 • Stanowisko SEP w sprawie energetyki jądrowej w Polsce
 • Jacek Nowicki: Białoruska Elektrownia Jądrowa w Ostrowcu na bazie bloków energetycznych z reaktorami WWER-1200
 • Zbigniew Porada: OLED-y w oświetlaniu wnętrz muzealnych
 • Katarzyna Strzałka-Gołuszka: Zasady eksploatacji i badań elektronarzędzi
 • Krzysztof Wincencik: Ochrona przepięciowa obwodów telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych w budynkach
 • Marian Kijak (1937-2020) – wspomnienie
 • Zdzisław Lepiarz (1945-2020) – wspomnienie
 • Zygmunt Palichleb (1937-2020) – wspomnienie
 • Odznaczenia państwowe dla profesorów WEAIiIB AGH
 • Przewodnik TAURONU: Fotowoltaika dla domu
 • Interesujące wydawnictwo autorstwa Juliana Wiatra
 • Monografia 50-lecia Oddziału Tarnowskiego SEP
 • Publikacja Oddziału Piotrkowskiego SEP
 • Nowe władze AGH i Wydziałów Elektrycznych
 • Co piszą inni - czyli subiektywny przegląd prasy fachowej… (45)
 • Trzy pytania do... Rozmowa z kol. Ryszardem Grochowskim
BIULETYN TECHNICZNY Nr 1 (76) 2020 pobierz pdf
W numerze m.in.:
 • Prof. Józef Węglarz Patronem Roku 2020
 • Julian Wiatr: Ochrona przeciwporażeniowa w sieci o układzie zasilania IT
 • Krzysztof Wincencik: Strefowa koncepcja ochrony dla nowoczesnych budynków
 • Wiesław Zaraska: Niektóre aspekty rozwoju elektroniki w Krakowie
 • Interesujące wydawnictwo historyczne na temat Lwowa
 • Anzelm Skowronek (1925-2020) – wspomnienie
 • Roman Ordyna (1938-2020) – wspomnienie
 • Wojciech Mysiński (1962-2020) – wspomnienie
 • Władysław Waga (1943-2020) – wspomnienie
 • Stypendium organizacyjne SEP
 • Co piszą inni – czyli subiektywny przegląd prasy fachowej… (44)
Biuletyn Informacyjno - Historyczny nr 06/2024 pobierz pdf z okazji 105-lecia SEP
Biuletyn Informacyjno - Historyczny nr 05/2019 pobierz pdf z okazji 100-lecia SEP
Biuletyn Informacyjno - Historyczny nr 04/2014 pobierz pdf z okazji 95-lecia SEP
Artykuły archiwalne z Biuletynów Technicznych (od 2012 roku) - do pobrania w pdf.:

Wpisz fragment słowa kluczowego w polu wyszukiwania aby wyfiltrować artykuły:

 • LED-y na ulicach miast i gmin – Katarzyna Strzałka-Gołuszka, Jan Strzałka czytaj
 • Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – Krzysztof Ebro-Prokesz czytaj
 • Andrzej Starostecki (1967-2018) – Wspomnienie czytaj
 • Władysław Tenerowicz (1930-2019) – Wspomnienie czytaj
 • Możliwość uzyskiwania Certyfikatu Specjalisty II-go stopnia w zakresie JEE czytaj
 • Identyfikacja i łagodzenie szkodliwych efektów inicjowanych przez wyładowania piorunowe w sieciach rozdzielczo-zasilających - Zdobysław Flisowski czytaj
 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i zagrożenia stwarzane przez wyłącznik EPO zasilaczy UPS oraz ich neutralizacja– Wiatr Julian czytaj
 • Władysław Baracz (1930-2019) – Wspomnienie czytaj
 • Sukces prof. Zdobysława Flisowskiego w Konkursie im. M. Pożaryskiego czytaj
 • Wydawnictwa z okazji 100-lecia O/Kr SEP czytaj
 • Katarzyna Strzałka – Gołuszka, Marcin Gołuszka, Jan Strzałka: Aspekty techniczne i ekonomiczne kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej. czytaj
 • Julian Wiatr: Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych czytaj
 • Nowe X-te wydanie podręcznika „Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych czytaj
 • Jan Bogunia (1940-2018) – Wspomnienie czytaj
 • Czesław Kapołka (1931-2018) - Wspomnienie czytaj
 • Józef Łuszczek (1933-2018) – Wspomnienie czytaj
 • Aktualny system normalizacji w Polsce w obszarze elektryki – Janusz Nowastowski czytaj
 • Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR) – Wiatr Julian czytaj
 • Elektrycy wśród inżynierów krakowskich okresu wyzwolenia czytaj
 • Władysław Waga kandydatem O/Kr SEP do Godności Członka Honorowego SEP czytaj
 • Praktyczne i naukowe podstawy dyskwalifikacji „aktywnej” ochrony odgromowej - Zdobysław Flisowski czytaj
 • Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych - mgr inż. Julian Wiatr czytaj
 • Obliczenia elektromagnetyczne szynoprzewodów - Dariusz Kusiak, Tomasz Szczegielniak czytaj
 • Interesujące wydawnictwo MOIIB czytaj
 • Ks Józef Herman Osiński – Patronem 2018 roku w SEP czytaj
 • Utworzenie Narodowego Muzeum Techniki (NMT) czytaj
 • Jerzy Jakub Bierlit (1933-2017) czytaj
 • Jan Andrzej Strojny (1933-2017) czytaj
 • Antoni Józef Piegza (1937-2017) czytaj
 • Józef Gaczorek (1928-2017) czytaj
 • Adam Giemza (1933-2017) czytaj
 • Krzysztof Wincencik: Dobór SPD typu 1 do ochrony instalacji elektrycznych w budynkach – uwzględnienie wpływu dodatkowych czynników czytaj
 • Julian Wiatr: Zasilenie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru czytaj
 • Nowe IX–te wydanie podręcznika BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH czytaj
 • Ważniejsze ekspertyzy wykonane w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie w 2017 czytaj
 • Aktualizacja wykazu norm przywołanych w Rozporządzeniu MIiB z 14 listopada 2017r. czytaj
 • Elektrycy krakowscy i krakowskie elektrownie do roku 1939 – Zbigniew Porada, Jan Strzałka czytaj
 • Ochrona przepięciowa w budownictwie dodatkowe wymagania dotyczące SPD-Tomasz Sęp czytaj
 • Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru – Julian Wiatr czytaj
 • Oświetlenie awaryjne hali wysokiego składowania – Jacek Balana czytaj
 • Tak to się zaczęło czytaj
 • Jubileusz mgr inż. Jacka Szpotańskiego czytaj
 • Jubileusze Członków Honorowych SEP czytaj
 • Stefan Skrzekut (1946-2014) – wspomnienie czytaj
 • Kazimierz Misiak (1936-2017) – wspomnienie czytaj
 • Józef Twardosz (1930-2017) – wspomnienie czytaj
 • Jerzy Gołdasz (1938-2017) wspomnienie czytaj
 • Jan Strojny – Elektryczne pojazdy przyszłości. czytaj
 • Katarzyna Strzałka – Gołuszka – Diody LED w oświetleniu zewnętrznym i iluminacji. czytaj
 • Janusz Oleksa - Uziemienia „rozproszone” z wykorzystaniem żerdzi żelbetowych do realizacji ochrony przed porażeniem w sieciach napowietrznych NN. czytaj
 • Jan Sokołowski – wspomnienie czytaj
 • Krystian Leonard Chrzan: Klasyczne i aktywne urządzenia piorunochronne czytaj
 • Julian Wiatr: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Mity a rzeczywistość czytaj
 • Anna Zielińska: Bezpieczeństwo współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią elektroenergetyczną. czytaj
 • Przemysław Sul, Zdobysław Flisowski: Konfrontacja uproszczeń w postanowieniach normatywnych z czynnikami wpływającymi na wybiórczość wyładowań piorunowych przez zwody czytaj
 • Julian Wiatr: instalacje fotowoltaiczne. Dobór falownika, przewodów oraz ich zabezpieczeń. Neutralizacja zagrożeń od instalacji pv w czasie pożaru. czytaj
 • Przemysław Sul, Maciej Owsiński, Diana Stepnowska, Konrad Sobolewski, Stanisław Samsel: Laboratoryjne stanowiska badawcze do pomiaru intensywności wyładowań niezupełnych jako podstawa współczesnej oceny jakości izolacji urządzeń elektroenergetycznych czytaj
 • Radosław Gutowski: Kluczowe problemy przy projektowaniu małych instalacji fotowoltaicznych czytaj
 • Wincencik Krzysztof: Zastosowanie kombinowanych SPD typu 1 w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia czytaj
 • Mgr inż. Tadeusz Wurst - wspomnienie pośmiertne czytaj
 • Bogumił Dudek: Praca sprzętem zmechanizowanym przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych czytaj
 • Mariusz Sarniak: Fotowoltaika w układach zasilania budynków czytaj
 • Tomasz Sęp: Ochrona przepięciowa masztów oświetlenia LED czytaj
 • Prof. Władysław Latek - Patronem 2016 roku czytaj
 • Dr hab. inż. Jerzy PASTERNAK, prof. AGH czytaj
 • Zbigniew Porada: Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) oraz wybrane problemy związane z ich trwałością czytaj
 • Julian Wiatr: Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych nN zasilanych z zespołu prądotwórczego czytaj
 • Mirosław Miegoń: Dobór zasilaczy UPS w układach zasilania budynków czytaj
 • Mgr inż. Julian Wiatr: Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru czytaj
 • Mgr inż. Krzysztof Wincencik: Ochrona przed przepięciami o częstotliwości sieciowej - nowe urządzenie w ofercie firmy DEHN czytaj
 • Grzegorz Gorgoń: Systemy Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną (IF) w Jednostkach Służby Zdrowia czytaj
 • Maciej Mróz: Wahania napięcia jako kryterium przyłączania elektrowni wiatrowych do sieci dystrybucyjnych. czytaj
 • Katarzyna Strzałka-Gołuszka: Możliwości zastosowania diod LED w oświetleniu drogowym i iluminacji. czytaj
 • Julian Wiatr: Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. czytaj
 • Prof. Zbigniew Jasicki (1915-2001) - współtwórca polskiego systemu elektroenergetycznego.
 • Prof. Alfons Hoffmann - Patronem 2015 roku. czytaj
 • Andrzej Ożadowicz: Zaawansowane technologie komunikacji i automatyki w nowoczesnych sieciach elektroenergetycznych - perspektywa rozwoju. czytaj
 • Adam Kawa: Jednofazowy przekształtnik DC/AC dedykowany do współpracy z odnawialnymi źródłami energii. czytaj
 • Dominik Czado: Hybrydowa rewolucja czytaj
 • Witold Hoppel: Zabezpieczenia od skutków zwarć wielkoprądowych w polach rozdzielni SN. czytaj
 • Julian Wiatr: Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń z akumulatorami. czytaj
 • Witold Hoppel: Współczesne rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć o nieskutecznie uziemionym punkcie neutralnym. czytaj
 • Adam Rynkowski: Podstawy prowadzenia badań napięciowych odbiorczych linii kablowych. czytaj
 • Marcin Gołuszka: System oceny zgodności prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nN. czytaj
 • Paweł Zydroń, Mateusz Krawczyk, Damian Pala: Projekt i konstrukcja transformatora Tesli. czytaj
 • Zbigniew Porada: Prof. dr h.c. Jan Czochralski - twórca metody wytwarzania monokryształów. czytaj
 • Jakub Furgał, Maciej Kuniewski: Narażenia urządzeń elektrycznych niskiego napięcia od przepięć przenoszonych przez transformatory rozdzielcze czytaj
 • Ryszard Niewiedział, Elżbieta Niewiedział: Wyznaczanie czasu trwania strat maksymalnych w sieciach elektroenergetycznych modelami obliczeniowymi. czytaj
 • Jan Składzień: Problemy bezpieczeństwa energetyki jądrowej i perspektywy jej rozwoju w Polsce czytaj
 • Krzysztof Wincencik: Ochrona odgromowa i przepięciowa oświetlenia zewnętrznego czytaj
 • Lech Danielski, Ryszard Zacirka: Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia czytaj
 • Andrzej Starostecki: Możliwości zastosowania termowizji czytaj
 • Julian Wiatr, Marcin Orzechowski: Wyłączniki selektywne termiczno-elektromagnetyczne czytaj
 • Katarzyna Strzałka-Gołuszka, Marcin Gołuszka: Dobór przekładników napięciowych do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych czytaj
 • Andrzej Sowa: Odległości pomiędzy urządzeniami do ograniczania przepięć a chronionym urządzeniem czytaj
 • Julian Wiatr: Obliczanie zwarć z wykorzystaniem metody składowych symetrycznych. Część I. Podstawy matematyczne przekształcania czytaj
 • Franciszek Lesiak: Obciążalność prądowa kabli ułożonych w ziemi czytaj
 • Katarzyna Strzałka – Gołuszka, Marcin Gołuszka: Dobór przekładników prądowych do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych
 • Szczepan Kosowicz: „Zielona energia” z Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie czytaj
 • Julian Wiatr: Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD) czytaj
 • Artur Boron: Analiza wpływu parametrów systemu pomiarowego na błędy estymacji napiecia w systemach pomiaru napiecia przez pomiar pola elektrycznego czytaj
 • Andrzej Sowa: Przykładowe rozwiązania urządzenia piorunochronnego na typowych obiektach budowlanych oraz systemów ograniczania przepieć w instalacji elektrycznej czytaj
 • Krzysztof Wincencik: Ochrona przepieciowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku zgodnie z zapisami norm z serii PN-EN 62305 czytaj
 • Grzegorz Błajszczak: Efektywność energetyczna – przegląd przepisów i norm. czytaj
 • Lech Danielski, Piotr Danielski: Statystyka śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym w Polsce w latach 2005 - 2009. czytaj
 • Jacek Malko: Narodowe polityki nuklearne po Fukushimie. czytaj