logo SEP Kraków

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Krakowski

Ośrodek Rzeczoznawstwa

Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale Krakowskim SEP wykonuje w pełnym zakresie:

 • opracowanie ekspertyz, orzeczeń i opinii
 • opracowanie projektów technicznych,
 • consulting - doradztwo techniczne,
 • analizy, prace studialne i naukowo-badawcze,
 • prace doswiadczalne, obliczeniowe, analityczne, a także próby oraz badania laboratoryjne i przemysłowe,
 • prace kontrolno - pomarowe, regulacyjne i rozruchowe,
 • przeglądy techniczne,
 • nadzory nad robotami budowlano - instalacyjnymi,
 • inwentaryzacje techniczne,
 • opracowanie instrukcji eksploatacyjno - ruchowych,
 • wycena sprzętu i urządzeń technicznych,
 • szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nauki zawodu,
 • organizacji seminariów szkoleniowych,
 • opinie rekomendacyjne.
Wyżej wymienione prace wykonują pracownicy naukowi wyższych uczelni (AGH i Politechniki Krakowskiej), wybitni specjaliści z biur projektowych i przemysłu, którzy zapewniają wysoką jakość wykonanej pracy.

Kontakt
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP

ul. Straszewskiego 28/7
31-113 Kraków
Tel. (12) 422-68-53
[email protected]

Ważniejsze ekspertyzy wykonane w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie w 2022 roku:

 1. Ekspertyza poprawności działania instalacji fotowoltaicznej
 2. Ocena stanu technicznego instalacji odgromowej na budynkach hal produkcyjnych
 3. Ekspertyza instalacji elektrycznej po pożarze pomieszczeń
 4. Opinia techniczna ws. kabli ŚN 15 kV szpital kliniczny Lublin
 5. Opinia techniczna w sprawie przyczyn awarii serwerowni biurowca Merkury
 6. Ekspertyza przyczyn uszkodzenia pola transformatorowego
 7. Opinia nt. przyłącza kablowego