logo SEP Kraków

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Krakowski

Publikacje

Od kilku lat na rynku funkcjonują interesujące wydawnictwa książkowe, których współautorami są elektrycy, członkowie Oddziału Krakowskiego SEP. Zachęcając do zainteresowania tymi wydawnictwami, podajemy ich krótką charakterystykę:

Wysokie napięcie w elektroenergetyce. Wybrane zagadnienia i obliczenia

© Wydawnictwa AGH, 2020r.

Książka stanowi monografię, w której zamieszczono opis matematyczny prezentowanych zjawisk poparty przykładami rachunkowymi, które pozwalają na opanowanie treści oraz ich stosowanie w praktyce. Zawarty w treści książki materiał wykracza poza ramy programowe przedmiotu Technika Wysokich Napięć, dzięki czemu będzie ona przydatna w codziennej pracy projektantów specjalizujących się w projektowaniu elektroenergetycznych układów wysokiego napięcia.

Czytaj więcej
okładka Wysokie Napięcie
Elektryczny Lwów. Historia 1894-2019

Staraniem Oddziału Wrocławskiego SEP przy wsparciu finansowym sześciu firm przemysłu elektrotechnicznego i energetyki ukazało się niezwykle interesujące i bogato ilustrowane wydawnictwo historyczne autorstwa inż. Andrija Kryżaniwskiego.
Książka stanowi pokłosie wieloletnich, szczegółowych badań Autora prowadzonych w archiwach Lwowa i Obwodu Lwowskiego. Ogromnym nakładem pracy odszukał on dziesiątki dokumentów, zdjęć i innych materiałów archiwalnych, które złożyły się na dokonanie pełnego opisu dziejów elektroenergetyki Lwowa i jego okolic. Autor opisuje w książce działalność wielu firm elektrotechnicznych oraz działalność znakomitych polskich energetyków oraz przemysłowców, związanych z historią miasta i regionu.

okładka Elektryczny Lwów
Źródła światła

© COSiW SEP, Warszawa 2013r.

W książce przedstawiono podstawowe procesy fizyczne wykorzystywane w elektrycznych źródłach światła, zasadę działania, konstrukcję, układy zasilające oraz podstawowe parametry elektryczne i eksploatacyjne wybranych typów źródeł światła.

Czytaj więcej
okładka Źródła światła
Norma N-SEP-E-005:2013

© COSiW SEP, Warszawa 2013r.

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP wydał kolejną normę N-SEP-E-005:2013 poświęconą doborowi przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

Czytaj więcej
okładka normaSEP005
Uaktualnione wydanie normy N SEP-E-001

© COSiW SEP, Warszawa 2013r.

W ostatnich latach wycofano z katalogu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wiele norm IEC zastępując je normami wydawanymi przez CENELEC, a wiele norm IEC i CENELEC znowelizowano. Stąd konieczne stało się uaktualnienie normy N SEP-E-001. Postanowienia niniejszej wersji normy SEP oparto na dokumentach PN-IEC oraz PN-HD według stanu z września 2012 r.

Czytaj więcej
okładka normaSEP001
Instalacje elektryczne i teletechniczne

© Verlag Dashofer, Wyd. z 2001r. z bieżącą aktualizacją

Poradnik ten to nieodzowna pomoc dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, obliczaniem, budową oraz eksploatacją instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Znajdziecie tu Państwo przykładowe rozwiązania projektowe oparte na najnowszych Polskich i Europejskich Normach

okładka poradnik
Vademecum Elektryka

© COSiW SEP, Wydanie VI zaktualizowane 2016r.

Vademecum Elektryka to praktyczny poradnik dla inżynierów, techników i studentów elektryków wszystkich specjalności, a w szczególności dla osób pracujących, uczących się lub studiujących w dziedzinie szeroko rozumianej elektroenergetyki.
Vademecum Elektryka stanowi zwarte kompendium aktualnej wiedzy zawodowej i jej podstaw teoretycznych. Jako dzieło wielu specjalistów z grona członków SEP Vademecum w swoim zamierzeniu jest poradnikiem potrzebnym w biblioteczce podręcznej każdego elektryka i nie tylko elektryka, służąc jako pomoc w nauce i w pracy zawodowej bez konieczności korzystania z wielu szczegółowych podręczników i publikacji dotyczących poszczególnych dziedzin.

okładka Vademecum
BHP w energetyce. Poradnik dla każdej firmy

© TARBONUS, Wydanie II, maj 2007r.

Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Krzyziaka. W 13-osobowym zespole autorskim znaleźli się Jan Strojny i Jan Strzałka jako autorzy rozdziału pt. "Eksploatacja w elektroenergetyce".Jest to jednotomowe wydawnictwo liczące 720 stron wraz z załącznikiem na płycie CD-ROM zawierającym wykazy przepisów prawnych z zakresu bhp i energetyki.
Poradnik zawiera pełny i przystępnie zaprezentowany zestaw informacji dotyczących bezpieczeństwa w energetyce, w tym m.in. kwestie dotyczące:

 • zarządzania bezpieczeństwem pracy,
 • zasad tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • ergonomii,
 • metod oceny ryzyka.
Elektroenergetyka

© TARBONUS, Wydanie II, 2011r.

II-gie wydanie interesującego wydawnictwa Firmy TARBNONUS Sp. z o.o. pt. ELEKTROENERGETYKA autorstwa Jana STROJNEGO i Jana STRZAŁKI specjalistów z zakresu elektroenergetyki wywodzących się z Krakowa i przez kilkadziesiąt lat związanych z Akademią Górniczo-Hutniczą. W poszczególnych rozdziałach książki przedstawiono:

 • budowę i eksploatację poszczególnych rodzajów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 • ochronę przeciwporażeniową w urządzeniach do 1 kV i powyżej 1 kV,
 • zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,

Książka przeznaczona jest dla osób wykonujących czynności w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych, osób prowadzących eksploatację (uprawnienia do eksploatacji) oraz sprawujących nadzór i kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru). W szczególności książka może być przydatna dla studentów uczelni wyższych oraz osób przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego.

okładka Elektroenergetyka
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

© Wydawnictwo TARBONUS, autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

W książce omówiono zasady działania, rodzaje zagrożeń i sposoby ochrony ludzi i urządzeń przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych, w tym oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ochrony przed szkodliwym promieniowaniem i zagrożeń związanych z występowaniem elektryczności statycznej. Ponadto w książce omówione zostały podstawy ochrony przeciwprzepięciowej i zasady stosowania urządzeń elektrycznych w warunkach zagrożenia wybuchowego. Zagadnienia bezpieczeństwa eksploatacji zostały przedstawione w aspekcie obowiązujących norm i przepisów przy uwzględnieniu europejskiego systemu certyfikacji i dyrektyw. Książka przeznaczona jest dla pracowników wykonujących czynności w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych, osób prowadzących eksploatację (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników sprawujących nadzór i kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru). Publikacja może stanowić też materiał pomocniczy w procesie dydaktycznym przy realizacji tematyki Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych znajdujących się w programach większości uczelni technicznych.

okładka
Publikacje dostępne do zakupu w biurze Krakowskiego Oddziału SEP
 1. Egzamin kwalifikacyjny D i E (w pytaniach i odpowiedziach z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych). Zeszyt: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty.
 2. Komentarz do Normy PN-IEC 60364 cz. 2 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" zeszyt nr 14, W-wa 2004
 3. Komentarz do Normy PN-EN 13201-1, 13201-2 zeszyt nr 17, W-wa 2007
 4. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach D i E w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym, gazowym, W-wa 2011
 5. Buczek K.: Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych, KaBe, Krosno 2016.
 6. Dyb J., Miś R., Zawadzki T.: Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych, KaBe, Krosno 2015
 7. Orlik W.: Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków, KaBe, Krosno 2015
 8. Orlik W.: Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach, KaBe, Krosno 2014
 9. Strojny J., Strzałka J.: Elektroenergetyka, TARBONUS, Kraków - Tarnobrzeg 2011 - październik 2015
 10. Strojny J., Strzałka J.: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, TARBONUS, Kraków - Tarnobrzeg 2018 październik 2021
 11. Materiały Konferencyjne