logo SEP Kraków

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Krakowski

Ośrodek Rzeczoznawstwa

Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale Krakowskim SEP wykonuje w pełnym zakresie:

 • opracowanie ekspertyz, orzeczeń i opinii
 • opracowanie projektów technicznych,
 • consulting - doradztwo techniczne,
 • analizy, prace studialne i naukowo-badawcze,
 • prace doswiadczalne, obliczeniowe, analityczne, a także próby oraz badania laboratoryjne i przemysłowe,
 • prace kontrolno - pomarowe, regulacyjne i rozruchowe,
 • przeglądy techniczne,
 • nadzory nad robotami budowlano - instalacyjnymi,
 • inwentaryzacje techniczne,
 • opracowanie instrukcji eksploatacyjno - ruchowych,
 • wycena sprzętu i urządzeń technicznych,
 • szkolenie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nauki zawodu,
 • organizacji seminariów szkoleniowych,
 • opinie rekomendacyjne.
Wyżej wymienione prace wykonują pracownicy naukowi wyższych uczelni (AGH i Politechniki Krakowskiej), wybitni specjaliści z biur projektowych i przemysłu, którzy zapewniają wysoką jakość wykonanej pracy.

Kontakt
Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP

ul. Straszewskiego 28/7
31-113 Kraków
Tel. (12) 422-68-53
izba@sep.krakow.pl

Ważniejsze ekspertyzy wykonane w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie w 2021 roku (w nawiasie rzeczoznawca wiodący):

 1. Opracowanie Instrukcji Eksploatacji dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Bochni (dr inż. Jan Strzałka)
 2. Opracowanie opinii technicznej w sprawie X GC 361/20 dla Sądu Okręgowego w Łodzi (dr inż. Jan Strzałka)
 3. Instrukcja Eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem (dr inż. Jan Strzałka)
 4. Opinia biegłego z powództwa Gminy Wieliczka (inż. Stanisław Łach)
 5. Opinia techniczna w sprawie pomiarów elektrycznych Stacji Ładowania Pojazdów”. (dr inż. Jan Strzałka)
 6. Opinia w sprawie wykonanej instalacji elektrycznej w hali produkcyjnej chemii budowlanej firmy Profix. (inż. Andrzej Rusin)
 7. Badanie poprawności wskazań próbnika iskrowego wysokiego napięcia typ WEG 22. (inż. Andrzej Rusin)
 8. Wyznaczenie i analiza poziomów pól elektromagnetycznych pochodzących od stacji transformatorowej w budynku HUBPOINT w aspekcie oddziaływań na lokal usługowy sąsiadujący ze stacja transformatorową. (dr inż. Wojciech Czuchra)
 9. Ekspertyza dotycząca oceny bezpieczeństwa pracy matrycy przekaźnikowej do aparatu VOLTECH AT 5KVRMS. (dr inż. Tomasz Lerch)
 10. II etap ekspertyzy ICE Kraków (dr inż. Jan Strzałka)
 11. Analiza przyczyn niezadziałania układu pomp w zbiorniku (dr inż. T. Lerch)
 12. Opinia dotycząca szkód związanych ze zniszczeniami spowodowanymi zalaniem instalacji elektrycznych silnoprądowych oraz teletechnicznych w pomieszczeniach budynków C i F w USD w Krakowie. (inż. Stanisław Łach)
 13. Opracowanie ekspertyzy uszkodzonych opraw oświetleniowych (inż. Stanisław Łach)
 14. Opinia na temat poprawności wykonania interwencji w szafach elektrycznych n/n urządzeń elektrycznych (dr inż. Piotr Małka)
 15. Ocena stanu technicznego i określenie przyczyn awarii parkometrów. (dr inż. Piotr Małka)